Мрежов маркетинг


Мрежовият маркетинг, наричан още мултилевъл маркетинг (МЛМ), е метод за обмен на информация между хората, водещ продукта от производителя до потребителя. При мрежовия маркетинг (ММ) печелите бонуси, когато другите опитат продукта, препоръчан от вас. ММ ви предлага да изградите собствен бизнес и да генерирате доходи при почасова или пълна заетост с гъвкаво работно време.

Много компании предлагат мрежов бизнес, но са малко тези, които са изградени върху принципите на дългогодишния опит, стабилността, честността и справедливостта. Форевър Ливинг Продъктс работи в областта на мрежовия маркетинг повече от 39 години и е доказала качеството на продуктите си и успеха на маркетинговия си план. С над 10 милиона собственици на Форевър бизнес в над 158 държави, Форевър Ливинг Продъктс предлага уникален шанс за по-здрав и по-богат живот. Офиси на Форевър ще откриете из целия свят.